Donateur worden? Dat kan en is héél erg welkom.

Als vriend en donateur helpt u Stichting Ons Huis Heemskerk om deze bijzondere projecten te realiseren. U kunt financiële steun verlenen door:


Eenmalige gift

Donateur worden voor maandelijkse of jaarlijks donatie


Dat kunt u doen door rechtstreeks een bedrag of periodieke storting over te maken aan de Stichting Vrienden van Ons Huis Heemskerk op NL59RABO0326223088. Wij zien erop toe dat de gelden direct naar de jongeren zullen gaan. Alvast heel hartelijk dank!


De Stichting heeft bijna een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) nummer 8056 88 997. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Heeft u hier vragen over? Bel of mail ons zodat wij u verder kunnen informeren.