Donateur worden? Dat kan en is héél erg welkom.

Als vriend en donateur helpt u Stichting Ons Huis Heemskerk om deze bijzondere projecten te realiseren. U kunt financiële steun verlenen door:


Eenmalige gift

Donateur worden voor maandelijkse of jaarlijks donatie


Dat kunt u doen door rechtstreeks een bedrag of periodieke storting over te maken aan de Stichting Vrienden van Ons Huis Heemskerk op NL59RABO0326223088. Wij zien erop toe dat de gelden direct naar de jongeren zullen gaan. Alvast heel hartelijk dank!


De Stichting heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) nummer 8056 88 997. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.


Klik hier voor meer informatie over de ANBI.

Belangrijk! Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateurs en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. U kunt dit formulier hier onder vinden en opsturen naar info@vvoh.nl .

Overeenkomst period gift met VVOH.nl.pdf
Voor meer informatie m.b.t. giften aan goede doelen, klik hier om naar de belastingdienst te gaan.